Välkommen till Kirsholm

Jag erbjuder konsulttjänster, organisationsstöd, utbildning, ledarskapsutveckling och coachning.

I mitten av 1990-talet fick idén om Kirsholm en mer konkret form. Med många års erfarenhet av ledarskap inom industri under förändringstryck samt mitt likaledes mångåriga intresse för beteenden hos hästar, fick jag då möjligheten att kombinera dessa erfarenheter i ledarskap genom säkerhet. Därefter har jag i min konsultverksamhet fortsatt denna utveckling baserat på inspirerande möten med människor hos mina uppdragsgivare.
 
Under de följande tiotalet år som jag sedan verkade i såväl linje- som projektbefattningar i en global kemikoncern gavs många möjligheter att vidareutveckla ideer, strukturer och verktyg inom hälsa, miljö och säkerhet.
 
Med dessa erfarenheter går jag in som stöd under kortare eller längre tid i organisationer och bidrar till förbättrat resultat genom Involverande ledarskap!
 
 Lund i april 2016, Svante Holmqvist