Min bakgrund

Yrkeslivserfarenhet

Trainee, Förenade Superfosfatfabriker  1968 - 70
- kemisk industri

Underhållsingenjör, SAAB-SCANIA  1971 - 72
- bilindustri

Verkstadsingenjör, SUPRA  1972 - 75
- kemisk industri

Projektledare underhåll, Stålverk 80  1975 - 78
- järn & stålindustri

Produktionsservicechef, Vin & Sprit  1978 - 83
- livsmedelsindustri   (se också nedan)

Underhållschef, Mönsterås bruk  1983 - 84
- pappers- & massaindustri  (se också nedan)

SUPRA => Hydro Agri  => Yara International  1984 - 2004            - kemisk industri (se också nedan)

  • Underhållschef 1984 - 89
  • Produktionschef  1989 - 92
  • Fabrikschef 1993 - 00
  • Chef Distribution & Logistik 2001 - 02
  • Project Manager HES 2003 - 04

Styrelseuppdrag

Landskrona Underhållsmekaniska AB, Ordf.  1992 - 2012
Häljarps Industriservice AB, Ordf.  1993 - 1999
Lumek Bandservice AB, Ordf.  1994 - 2004
Landskrona Stuveri AB  1994 - 1997
Landskrona Hamn AB, Vice ordf.  1998 - 2002
Lumek Fastighets AB, Ordf. 2012 =>

Övrigt

- Lärare och föredragshållare i öppna, företagsinterna samt    internationella underhållsprogram  och konferenser.  1978 - 1997
- Konsultuppdrag vid rationalisering och effektivisering av underhållsorganisationer.  1977 =>
- Föredragshållare vid seminarier om hälsa miljö och säkerhet. Såväl i Sverige som internationellt.  1995 =>
- Konsult, organisations- och ledarskapsutveckling  2004 =>

Intresserad?

Varmt välkommen att kontakta mig för vidare information. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Dig.

Skicka E-post

Beskrivning av mina uppdrag

Produktionsservicechef, Vin & Spritcentralen

I detta arbete kom jag in i en organisation med bedövande god ekonomi. Under min ledning organiserade vi om verksamheten inom mitt ansvarsområde. Detta ledde bland annat till en bemanningsreduktion från 83 till 42 anställda, genom förenkling, outsourcing och ökad effektivitet inom främst underhållsdelen.

Genom att installera moderna underhållssystem ökade produktionstillgängligheten. Exempelvis ökade tillgängligheten i ett av produktionsavsnitten från 46 till 87%. De totala underhållskostnaderna sänktes med 30%.

En mindre del av det frigjorda ekonomiska utrymmet användes för att skapa en modern och för ändamålet anpassad säkerhetstjänst.

Sammanfattningsvis en mycket intressant omställningsoperation genom organisatorisk och administrativ utveckling. Kännetecknad av snabba konkreta åtgärder och likaledes snabb ekonomiskt effekt.

Underhållschef, Mönsterås bruk

Ett mycket intressant arbete vid en massafabrik som på den tiden var världens modernaste. Ur teknisk synvinkel var underhåll och underhållsobjekt i utvecklingens framkant - World Class. Ur organisatorisk synvinkel något mindre framträdande. 

När det gällde organisationen initierade jag några utvecklingsprocesser.

En av dessa var att integrera elektriskt underhåll med instrument dito samt styr- & reglerteknik. Huvudorsaken till detta grundades på min uppfattning att de vid den tiden skilda teknologierna var på god väg att utvecklas mot en gemensam teknologi (digitalt baserad). Detta var vid den tiden det första försöket i "underhålls Sverige" att göra så.

Min tid i företaget blev förhållandevis kort på grund av att jag blev "head huntad" till nästa arbete vid Hydro Agri i Landskrona.

SUPRA => Hydro Agri => Yara International

Mina fem år som underhållschef kan sammanfattas med effektivisering som ledde fram till, minskning av underhålls-volymen från 220.000 underhållstimmar per år till 172.000, bibehållen eller ökad produktionstillgänglighet i de åtta olika produktionsenheterna (fördelade på två produktionsområden).

Ny underhållsverkstad samt integrerat El- och Instrument-underhåll.

Branschnedgången inom gödselverksamheten i Europa 1988-89 resulterade för vår del bland annat i att jag gick vidare från underhåll och övertog ansvaret för de två produktions-områdena som slogs ihop till ett.

Fortsatt överkapacitet i branschen resulterade i att 1992 stängdes 80% av produktionen vid Landskronafabriken. Min uppgift blev då att köra ner produktionen, riva överblivna fabriksenheter och städa upp för att därefter lämna företaget. Innan denna period var över blev jag ombedd att stanna kvar och ta över som platschef för återstående verksamhet i Landskrona.

Under de följande 8 åren utvecklades Landskronafabriken till den ledande enheten inom Hydro Agri med avseende på säkerhet och produktivitet. Dessutom blev vi den kostnadseffektivaste ammoniakuppgraderaren i världen.

Några år efter att den kvarvarande produktionen i Landskrona stängts på grund av marknadsstrategiska skäl blev jag hösten 2002 tillfrågad om jag ville driva säkerhetsarbete på global nivå.

Eftersom säkerhetsfrågor i sig självt är intressanta och systematiskt säkerhetsarbete dessutom är ett av de mest kraftfulla ledarskapsverktygen som används inom koncernen, så var det lätt för mig att tacka ja till detta erbjudande.

"Description of Svante Holmqvists leadership style"

As Vice President HR in Hydro Agri I have had the opportunity to follow up Svante Holmqvists performance since 1995 until today:

It has been a very positive experience to have Svante Holmqvist as a colleague during this last 7 years. If I should describe his strong leadership qualities in some few headlines it should be as follows:

- Strong personality
- Systematic, structured and positive approach to challenges
- Coaching attitude towards his personel/colleagues
- Good listener and communicator
- Strong ability to give clear and direct messages
- Performance and target oriented
- Positive sense of humor
- Relationship builder with clear visions and targets

Oslo 12.04.2002

Sigbjorn Engebretsen
VP HR Hydro Agri