Involverande ledarskap

Bakgrund

Medvetenheten om hur människors beteenden påverkar och påverkas ligger tillsammans med den moderna hjärnforskningen till grund för framtidens ledarskap.

Organizational Behaviour Management (OBM) är en del inom tillämpad beteendeanalys som använts i många organisations- och ledarutvecklingssammanhang. Ofta är det primära målet att göra arbetsplatser säkrare. Världsledande företag inom kemisk industri har i stor utsträckning använt sig av metoder och tekniker baserat på detta.

Det mest spektakulära exemplet på OBM är rymdflygstyrelsen NASAs beslut efter katastrofen med rymdfärjan Challenger för ca 30 år sedan. Trots att felet kunde fastställas till olämplig/bristande funktion hos en O-ring (tekniskt problem) så fick hela rymdprogrammet flygförbud till dess man genomfört Behaviour Based Safety (BBS) i hela sin organisation.

Kursledaren för Involverande Ledarskap, Svante Holmqvist, har arbetat med liknande frågeställningar såväl operativt som i rådgörande roller. Bland annat som projektledare vid implementerande av BBS inom en global kemikoncern. Leverantör av träningsprogrammet var det amerikanska konsultföretag som genomförde uppdraget i NASA.

INVOLVERANDE LEDARSKAP har också använts som introduktion till BBS-projekt andra företag.
Involverande ledarskap är ett verkningsfullt sätt att åstadkomma generella förbättringar i alla sorters organisationer!

Kursinnehåll

Ett heldagsprogram för den som vill utveckla sitt ledarskap genom insikt i hur människor tänker, känner och fungerar.

Första passet - Introduktion med de viktigaste grunderna för ledarskap. Faktorer och mekanismer som styr vårt beteende. ”Learning loop”.

Andra passet - En inblick i hur hjärnan fungerar. Multipla intelligenser, en beskrivning av våra olika förmågor och samverkan mellan dessa. Inlärningsmodellen.

Tredje passet - Associationsförmåga och perception. Grupptävling!

LUNCH

Fjärde passet - Personlig förmåga, positiva känslor och ”Double learning loop”.

Femte passet - Negativa känslor. Kommunikation, disciplin och dess betydelse. Gruppsamtal om deltagarnas erfarenheter.

Sjätte passet - Ytterligare inblick i hur hjärnan fungerar. Vad är känslor och vilka olika känslor finns? Team övningar och gruppsamtal. 

Sammanfattning Några sketcher samt uppsummering av dagen.

Omdömen från tidigare kursdeltagare

- Mycket intressant och rolig kurs som fick en att tänka.
- Kursen var bra och inspirerande.- Jag har lärt mig mycket, kursen var intressant
- Föreläsningspassen var roliga att lyssna på för han levde sig in i dem. Man tog till sig allt. Bra jobb!
- Det har varit väldigt lärorikt.
- Jättebra! Lyssnade uppmärksamt hela kursen på grund av en bra föreläsare och intressant innehåll.
- En givande kurs som berörde! Kommer absolut att ha nytta av det här i framtiden. TACK!
- Det är ett svårt ämne att ta in men med humor och skratt så lyckades man lättare att förstå.
- Detta är något som kommer att ta några dagar att smälta!
- BRA! Han bjöd på sig själv! Lät oss förstå och fråga!
- Bra tankar och en fin åhörarkontakt. Tack!
- Dagen gick fort och jag personligen la inte ihop ögonen en enda gång. Kul kursledare.
- För övrigt en mycket bra kurs (kanon ledare)!
- Allt var jättebra men jobbigt ändå. Bra grupparbeten. Roligt.
- Rolig och lättsam föreläsare. Dagen gick fort.
- Innehöll allt man kan önska sig. Blir man inte inspirerad vet jag inte vad som måste till.
- Intressant och givande dag. Tack!
- Lyckas hålla igång alla hela dagen.

Praktisk information

Kursen genomförs såväl som öppen kurs som företagsintern. I båda fallen börjar kursen 8:30 med registrering och småprat fram till 9:00 då första passet av föreläsningsdelen startar. Varje pass är mellan 40 och 50 minuter långa med kortare bensträckare mellan passen.

Sammanfattningen sker när gruppsamtalen är färdiga varför sluttiden kan variera +/- 30 minuter från planerade 16:00.

För närvarande är ingen öppen kurs planerad. Är du intresserad och vill veta mera, kontakta Svante Holmqvist (svante@kirsholm.eu)eller 0705 38 44 50) för ett inledande samtal om en kurs skulle kunna vara något för ditt företag.