Jobba säkert analys

Bakgrund

Många gånger är arbetsuppgifter och situationer så komplexa att grundläggande Riskbedömning inte är tillräcklig för att säkerställa en riskminimerad arbetsmiljö. Vid sådana tillfällen behöver fördjupade riskanalyser göras. Jobba Säkert Analys – JSA är den vanligast förekommande metoden vid fördjupad analys.

Denna kurs är en fortsättning på kursen Riskbedömning, men man kan delta och tillgodogöra sig JSA – metoden utan att ha gått riskbedömningskursen först.

Kursledaren Svante Holmqvist har i många år arbetat med dessa frågeställningar såväl operativt som i utbildande roller. Vidare har han vid ett flertal tillfällen kallats in som konsult för att leda arbete med Jobba Säkert Analyser hos kundföretag. Kursen som han genomför bygger på detta mångåriga arbete och har förankring i industriell miljö.

Kursinnehåll

1) Introduktion med riskanalysens syfte
2) De vanligaste begreppen
3) Metodik och arbetssteg vid JSA
4) Övningsexempel och grupparbete
5) Uppsummering och avslutning

Omdömen från tidigare kursdeltagare

- Tydligt presenterat och man begrep vad det handlade om.
- Övningsexempel enkelt men bra.
- Ökat förståelsen för arbete med riskbedömning och riskanalys.
- Bra med återkopplingar.
- Sättet att genomföra kursen på var toppen.
- Kursen var bra.
- Bra exempel på situationer och risker.
- Det var bra med humor trots det allvarliga ämnet.
- Tar tid att genomföra JSA men säkerhet kräver det.
- Är egentligen inte märkvärdigt, tänk efter före.

Praktisk information

Kursen genomförs både öppet samt internt hos företag.

Nästa kurs genomförs i Palma de Mallorca vecka 38, 2016 i samarbete med Transportbandsföretagens Riksförbund. Möjlighet för andra än medlemmar att deltaga kan ordnas. 

Vid intresse hör av er för närmare information.

När kursen genomförs internt anpassas upplägg och innehåll till klientföretagets aktuella situation speciellt när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Vill du veta mera kontakta Svante Holmqvist (svante@kirsholm.eu) eller 0705 38 44 50) för ett inledande samtal om en kurs kan vara något för ditt företag.