Konsultuppdrag

Mina tjänster spänner över hela bredden när det gäller hälsa, miljö & säkerhet med speciellt fokus på att människor ska vara säkra i sin arbetsmiljö. Detta innebär vanligtvis att mina uppdrag innebär analys, styrning & träning.

Säkerhetsanalyser

 • Utredningar av olyckor och incidenter
 • Riskbedömningar
 • Övergripande riskanalyser
 • Leda och utföra JSA samt HAZOP analyser

Säkerhetsstyrning

 • Ledningssystem för säkerhet
 • Utarbetande av styrsystem för säkerhet
 • Temporärt gå in som HMS-chef hos klienter

Säkerhetsträning

 • Begrepp, definitioner och samband
 • Tillbudsuppföljning
 • Säkerhetsronder
 • Observationer

Ledarskapsutveckling

 • Involverande ledarskap
 • Coaching
 • Säkerhet som ledarskapsverktyg
 • Kuser och seminarier

Mina uppdrag

Mina uppdrag anpassas efter uppdragsgivarens önskemål och förutsättningar och spänner över hela området från korta "intresseväckare" till över tiden längre engagemang.

Gemensamt för utförandet av alla uppdrag är att de bygger på väl kända och accepterade modeller. Likaså att de bygger på människors självinsikt när det gäller sina attityder och beteenden.

Attityder och beteenden tillsammans med metoder och modeller från "den lärande organisationen" samt Organizational Behaviour Management, ligger till grund för mina uppdrag inom organisations- och ledarskapsutveckling.