Ledarskap

Involverande ledarskap

Ett heldagsprogram för den som vill utveckla sitt ledarskap genom insikt i hur människor tänker, känner och fungerar. Medvetenheten om hur människors beteenden påverkar och påverkas ligger tillsammans med den moderna hjärnforskningen till grund för framtidens ledarskap.

Läs mer

Riskbedömning

Riskbedömning

För att i första hand skapa en arbetsmiljö som motsvarar dagens krav måste många företag förbättra sin RISKBEDÖMNING av verksamheten samt att även i nästa steg dokumentera och arkivera detta på ett tillfredsställande sätt för att visa att man gjort vad som krävs ifall ändå ”olyckan skulle vara framme”.

Läs mer

Hjärnans förmågor

Hjärnans förmågor

Kursen behandlar våra vetenskapligt definierade intelligenser och förmågor samt ger en inblick i hur vi utvecklar dessa genom hela livet.                            Beroende på kurssammanhang och deltagare varieras innehållet med perceptionsövningar samt grupparbeten och tävlingar.

Läs mer

Jobba säkert analys

Jobba Säkert Analys

Många gånger är arbetsuppgifter och situationer så komplexa att fördjupade riskanalyser måste göras.                             Jobba Säkert Analys – JSA är den vanligast förekommande metoden vid fördjupad analys.

Denna kurs är en fortsättning på kursen Riskbedömning, men man kan delta och tillgodogöra sig JSA – metoden utan att ha gått riskbedömningskursen först.

Läs mer

Tillbudsrapportering & Olycksfallsutredningar

Tillbudsrapportering & Olycksfallsutredningar

Det absolut bästa sättet att utveckla säkerhetskulturen i en organisation är att lära av erfarenheterna i den egna organisationen. En strukturerad och aktiv uppföljning av ”när det var nära att det gick galet” påverkar förutom arbetsmiljön även organisationens resultat. Dessutom föreskriver arbetsmiljölagen att man utreder och rapporterar allvarliga tillbud och olycksfall.

Läs mer