Riskbedömmning

Bakgrund

Under senare år har det inom ARBETSMILJÖOMRÅDET blivit allt större fokus på Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM. Något som tyvärr också återspeglas i ökningen av åtal eller strafförelägganden när det gäller arbetsmiljömål eller därtill relaterade brottmål.

I föreskriften AFS 2001:1 – SAM från Arbetsmiljöverket intar RISKBEDÖMNING en central roll. I de flesta fall som lett fram till fällande domar har domstolen värderat parternas (det åtalade företaget respektive Arbetsmiljöverkets inspektörer) utsagor och dragit slutsatsen att det brustit i det förebyggande arbetet när det gäller risker.

För att i första hand skapa en arbetsmiljö som motsvarar dagens krav måste många företag förbättra sin RISKBEDÖMNING av verksamheten och dokumentera detta på ett tillfredsställande sätt för att visa att man gjort vad som krävs ifall ändå ”olyckan skulle vara framme”.

Kursledaren Svante Holmqvist har i många år arbetat med dessa frågeställningar såväl operativt som i rådgörande roller. Kursen bygger på detta mångåriga arbete.

Kursinnehåll

1) Introduktion med riskbedömningens syfte
2) De vanligaste begreppen
a) Riskbedömning
b) Riskanalys
c) Ansvar
d) Sanktioner
        3)   Övningsexempel och grupparbete
        4)   Genomgång av rättsfall
        5)   Uppsummering och avslutning

Omdömen från tidigare kursdeltagare

- Sakligt och förståeligt. Lagom med bensträckare. Lagom mycket innehåll i kursen.
- Bra upplägg.
- Det var bra presenterat och förståeligt.
- Praktikfall som man kan förhålla sig till.
- Retorik och tydlighet var mycket bra.
- Ökat medvetande kring arbete med riskbedömning.
- Att kursen trycker på att det är bra med tid för eftertanke.
- Hela utbildningen med bilderna var bra.
- Tydlig pedagogik med ständiga återkopplingar.
- Verkligheten kom ikapp med bilder som visar konsekvenser om man inte utvärderar sin säkerhet.
- Bra exempel på arbetsplatser och bra genomgångar.
- Sättet att genomföra kursen på var toppen.
- Kursen var bra.
- Informativt utan att det blev jobbigt eller tråkigt.
- Upplysning om olika risker och juridiskt sett vem som har ansvar.
- Bra exempel på situationer.
- Det var bra med korta pass och bensträckare.

Praktisk information

Kursen genomförs både öppet samt internt hos företag.

Nästa öppna kurs planeras i Palma de Mallorca vecka 38, 2016. Vid intresse hör av er för närmare information.

När kursen genomförs internt anpassas upplägg och innehåll till klientföretagets aktuella situation speciellt när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Vill du veta mera kontakta Svante Holmqvist (svante@kirsholm.eu) eller 0705 38 44 50) för ett inledande samtal om en kurs kan vara något för ditt företag.