Tillbudsrapportering & olycksfallsutredningar

Bakgrund

Det absolut bästa sättet att utveckla säkerhetskulturen i en organisation är att lära av erfarenheterna i den egna organisationen. En strukturerad och aktiv uppföljning av ”när det var nära att det gick galet” påverkar förutom arbetsmiljön även organisationens resultat.
Dessutom föreskriver arbetsmiljölagen att man utreder och rapporterar allvarliga tillbud och olycksfall.

Kursledaren Svante Holmqvist har i många år arbetat med aktiv tillbudsrapportering som en del av operativ verksamhetsutveckling samt som utredare av allvarliga olyckor och incidenter runt om i världen i en global kemikoncern. Kursen som han genomför bygger på detta mångåriga arbete samt har förankring i industriell miljöer.

Kursinnehåll

1) Bakgrund med fakta och isbergsteorin i siffror
2) De sju utredningsstegen
3) Grupparbete med utredning av ett olyckstillbud
4) Sammanfattning

Omdömen från tidigare kursdeltagare

- Det var intressanta fakta som visar möjligheterna med tillbudsrapportering.
- Presenterat med humor och tankeväckande historier.
- Grupparbetet tydligt och bra.
- Ökat förståelsen för att det är ”mänskliga faktorn” bakom det mesta. - Många möjligheter till frågor och erfarenhetsutbyte. - Kursen var mycket nyttig.
- Bra och tydlig när det gäller hur det ser ut i verkligheten. - Tydliga exempel på hur ”en liten tuva stjälper stort lass”. - Hoppas mitt företag verkligen tar till sig detta.
- Kräver ledningens engagemang och en mindre kulturrevolution.
- Tar tid att implementera men det måste man satsa om det ska ge resultat.
- Inte så märkvärdigt det gäller att lyssna på de som vet (olycksoffren).

Praktisk information

Kursen genomförs främst internt hos företag. På grund av efterfrågan kommer den även genomföras öppet.

Nästa öppna kurs planeras i Skåne (tid och plats ännu inte fastställt) under våren 2017. Vid intresse hör av er för närmare information. 

När kursen genomförs internt anpassas upplägg och innehåll till klientföretagets aktuella situation med tonvikt på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vill du veta mera kontakta Svante Holmqvist (svante@kirsholm.eu) eller 0705 38 44 50) för ett inledande samtal om en kurs kan vara något för ditt företag.